Програма "Партньор"

Програма "Винербергер Партньор"

Винербергер ЕООД винаги се е стремила да бъде близо до своите клиенти и да изгражда дълготрайни и ползотворни връзки с тях.

В началото на юни 2012 г. компанията стартира програма, наречена „Винербергер ПАРТНЬОР“, която е насочена в подкрепа на строителни фирми, бригади или самостоятелни майстори и зидаро-мазачи, ползващи продукти за зидария. Тази програма продължава да помага на включилите се участници да "видят" реалните плодове на своя труд, като получават възможност да трупат бонус точки, срещу които да получават награди в най-широк диапазон.

Програма "ПАРТНЬОР" има за цел да даде възможност на участниците, които заявят воля за участие в Програмата, да се запознаят детайлно чрез информационни материали, лични срещи с представители на Винербергер ЕООД, с продуктите на компанията и ползите от тяхната употреба.

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, навършили 18 години и притежават дееспособност съгласно разпоредбите на действащото право да сключват сделки от свое име и за своя сметка със собствените си действия и развиват професионална дейност в областта на строителството.

Защо да участвате?

 • За да сте по-добре информиран за нови продукти „от извора“
 • За да получите безплатна консултация и обучение
 • За да спечелите куп награди

Кой може да участва?

Право на участие имат всички физически лица, които развиват професионална дейност в областта на строителството.

Какво печелите?

При закупуване на продукти с марка Porotherm и Tondach, участващи в Програмата, получавате точки, които след това можете да замените за избрани от Вас награди.

Как се изчисляват Вашите точки за продуктите Porotherm?

Бонус точки за Porotherm
Бонус точки за Porotherm

Различните видове участващи продукти и комбинациите между тях Ви осигуряват различен брой точки в три програми: основна, сребърна, златна:  

 • Основна програма включва един вид продукт (напр. Porotherm 25 N+F, Porotherm 25 N+F Light, Porotherm 12 N+F)
 • Сребърна програма включва два или повече вида тухли, единият от които е с дебелина 25 cm (напр. Porotherm 25 N+F и Porotherm 12 N+F)
 • Златна програма включва два или повече вида тухли, единият от които е с дебелина 38 cm (напр. Porotherm 38 N+F Comfort и Porotherm 12 N+F или Porotherm 38 N+F Comfort и Porotherm 25 N+F

Допълнителни бонуси:

 • Бонус “Активен Партньор“ - всеки следващ обект, изграден с Porotherm, Ви носи допълнителни 50 точки.
 • Бонус “Щурц“ - всеки обект с вложени щурцове Ви носи допълнителни 50 точки

Програма Партньор

Примери

Как се изчисляват Вашите точки за продуктите Tondach?

Скала за изчисление на точки с Tondach
Loyalty Program

За продуктите Tondach също важат трите основни програми. Тяхното прилагане е следното:

 • Основна програма - активира се, когато има закупени само керемиди и капаци.
 • Сребърна програма - освен керемиди и капаци са закупени допълнително мембрана и вентилиращи керемиди.
 • Златна програма - при закупуване на цялостна покривна система Tondach.

Допълнителни бонуси:

 • Бонус “Активен партньор” - всеки следващ покрив, изграден с Tondach, Ви носи допълнителни 50 точки.

Какви награди Ви очакват?

Пример

Как да получите избраните от Вас награди?

След завършването на всеки обект с вложени продукти Porotherm и/или Tondach се свържете с Вашия търговски представител.