Фигаро Делукс Полукеремида

Служи за разминаване на фугите на керемидте при изпълнение на двускатен покрив.

Търсене на дистрибутори