Летводържател, набивен 230 mm

Набивен летводържател с възможно регулиране на височината.
Kontakt
Свържете се с нас