Летводържател, набивен 230 mm

Набивен летводържател с възможно регулиране на височината.

Търсене на дистрибутори