Уплътнение за улама 50 mm

Уплътнение в зоната на уламата, допълнение към алуминиевата ролка за улама.
Kontakt
Свържете се с нас