Елемент за вентилация (гребен) 1 m

За вентилацията в зоната на стрехата (подходящ особено при керемиди с висока вълна) и за защита срещу птици/дребни гризачи.

Търсене на дистрибутори