Вентилационна лента за било 5 m /320 mm (алуминий) - черна

Алуминиева профилирана лента със залепяща се лента от бутил (20 mm) за бърз и сигурен монтаж върху билната летва и лесно центриране. Вентилационната лента има фактор на разтегляне 30% и оптимално следва формата на керемидите, вкл. с висока вълна. Подпомага ефективната вентилация на пространството под керемидите.

Социални мрежи

Точки на продажба