Защитна мрежа против птици 5 m (PVC)

За предотвратяване на влизане на птици и дребни животни - поставя се в зависимост от вида на улука.

Търсене на дистрибутори