Елемент за вентилация без четка, 1 m

За вентилация в зоната на стрехата и за защита срещу насекоми.

Търсене на дистрибутори