Вентилационна лента за било Вариовент 5 m /320-380 mm

За допълнително разтегляне и по-добро вентилиране и покриване на по-широка площ.

Търсене на дистрибутори