Комбиниран елемент за вентилация с четка, 1 m

В зоната на стрехата, служи за защита срещу насекоми с допълнителни четки за защита срещу птици.

Търсене на дистрибутори