Четворник за фалцов капак - теракота

Служи за сигурна връзка между капаците на четири срещащи се била.

Може да се използва при керемиди Veneton 13, Twiston 9, Continental 9 и Continental 12.

Социални мрежи

Точки на продажба