Скоба за фалцов капак

Важен компонент за осигуряване на сигурното закрепване на капаците един към друг и към билната летва.

Търсене на дистрибутори