Тройник за фалцов капак

Служи за сигурна връзка между капаците по едно хоризонтално и две наклонени била. Тройниците се предлагат в естествен цвят, енгоби, глазура и глазура
Kontakt
Свържете се с нас