Снегозадържаща скоба за Румба

Съществена част от системата за снегозадържане Tondach.
Kontakt
Свържете се с нас