Македо Вентилационна керемида

Tondach
Вентилационните керемиди служат за вентилиране на пространството под керемидите.