Македо Вентилационна керемида

Вентилационните керемиди служат за вентилиране на пространството под керемидите.