Снегозадържаща скоба Continental 12 / Contiton 12, червена

Служи за задържане на снежните маси върху покрива, както и за тяхното раздробяване в случай на свличане, за да не причинят щети по покрива и улуците.
Снегозадъдържащите скоби са изработени от галванизирана стомана. Към всеки модел керемида е произведена съотвената скоба с цел най-благоприятно разпределение на товара. Скобите имат за цел да задържат снега върху покрива. При тяхната липса, снегът се събира в зоната на улука и създава голямо наторване върху него и създават предпоставки за нарушаване на неговата цялост. Друг важен фактор е, че при събиране на сняг в зоната на улука, първите два реда керемиди са подложени на непрекъснато мокрене, размъръзване и замръзване, което за няколко години води до загуба на тяхната мразоустойчивост. Керемидите на Винербергер са с клас на мразоустойчивост А. Липсата на снегозадържащи елементи, има опасност от свличане на снега, което да доведе до материални щети и човешки жертви.

Социални мрежи

Точки на продажба