Снегозадържащата решетка Uni комплект 1,5 m - кафява

Системата за снегозадържане при по-големи наклони на покрива и географски зони със силни снегонавявания. Служи за задържане и предпазване от свличане на снега и за защита на хора и обекти, особено при по-големи наклони. Цвят: червен, кафяв, черен. Размери: височина - 200 мм, дължина - 1,5 м., дължина на скобите за захващане; 490 мм. Бърз и лесен монтаж.

Социални мрежи

Точки на продажба