Снегозадържащата решетка Uni комплект 1,5 m

Системата за снегозадържане при по-големи наклони на покрива и географски зони със силни снегонавявания.

Търсене на дистрибутори