Туист Полукеремида

Служи за разминаване на фугите на керемидте при изпълнение на двускатен покрив.
Kontakt
Свържете се с нас