Traditon 12 Вентилационна керемида - естествен цвят

Вентилационните керемиди служат за вентилиране на пространството под керемидите. Разполагат се по норматив на покрива. Допълват вентилиращата функция на сухия монтаж при билото.

Търсене на дистрибутори