Голямоформатна керемида, която предоставя възможност за покриване на скатни покриви с минимален наклон 12о. Тя е подходящ избор, когато санираме покрив със запазена дървена конструкция.
  • Покривна ширина: 24,40 cm

Размери:
Размери:
300 x 500 (mm)
Покривна дължина:
Покривна дължина:
415 - 390 mm
Тегло:
Тегло:
3,52 kg/бр.
Бр. в палет:
Бр. в палет:

Търсене на дистрибутори