Porotherm 12

Керамични блокове с верикални кухини Porotherm 12, за защитена зидария, с нут и федер, предназначени за неносещи зидове с дебелина на зида 12 см.
  • Дебелина на стената: 120 mm
  • Дължина: 500 mm
  • Ширина: 120 mm
  • Височина: 238 mm
  • Тегло: 11 kg
  • Топлопроводимост: 0,340 λ10 dryW/mK
  • Шумоизолация: 44 dB
  • Якост на натиск: 10 N/mm²
Parents with two kids taking a selfie with mobile phone inside new built house in front of bare clay block walls

Калкулатор за стени

Изчислете сами цената на един квадратен метър стена с продуктите на Винербергер!

Търсене на дистрибутори