Porotherm 38 N+F Comfort

Керамични блокове с кухини Porotherm 38 N+F Comfort, с повишени топлоизолационни характеристики. С тези блокове се изпълняват еднослойни стени без необходимост от допълнителна топлоизолация, отговарящи на изискванията на наредба № 7 за топлосъхранение, с нут и федер, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 38 см.
  • Дебелина на стената: 380 mm
  • Дължина: 250 mm
  • Ширина: 380 mm
  • Височина: 238 mm
  • Тегло: 14,50 kg
  • Топлопроводимост: 0,108 λ10 dryW/mK
  • Шумоизолация: 42 dB
  • Якост на натиск: 7,50 N/mm²
Parents with two kids taking a selfie with mobile phone inside new built house in front of bare clay block walls

Калкулатор за стени

Изчислете сами цената на един квадратен метър стена с продуктите на Винербергер!