Burnt bricks leaving tunnel kiln on kiln car

Керамиката - скритата пожарозащита в сградата

Керамиката, произлизащата от гръцката дума „керамос“  - бук. превод „изпечена глина", е изделие с традиции от древността. Именно това доказва неговите изключителни качества. Обръщайки поглед назад ще открием, че най-старият керамичен артефакт е статуетка на жена, Венера от  Dolní Věstonice, датираща от 26 000 г. пр.н.е. През този период керамичните фигурки са изработвани за обреди и ритуали. Керамиката има много добри експлоатационни показатели – издържа на влага, високи температури, дъждове. Това е причината керамичните артефакти да са устояли на предизвикателствата на времето. 

Глината се е използвала и за изработването на тухли.  Те са представлявали основен строителен материал в Месопотамия, Египет, а по-късно и в Рим. През вековете формата, размерите и методите за производство се изменят, но керамичните тухли се използват и до днес. 

Защо керамика?

Може да открием различни модерни вариации на традиционната тухла – дървени тухли, бетонни тухли, калциево-силикатни тухли, тухли, в производството на които се използват рециклирани материали. Всяко едно решение има своите предимства и недостатъци. Свойствата на керамичната тухла, които я правят един от най-разпознаваемите продукти на пазара, са качеството на материалите, които се влагат, и начина на обработка.

Тя се произвежда от естествени материали – глина, пясък и вода. Керамичните тухли са енергийно ефективни, намалят потреблението на първична електроенергия. Използването им в конструкции позволява бърз, точен монтаж, лесна поддръжка и устойчивост във времето. Характерният цвят и текстура ги правят изключително допълнение към фасадата.

Керамичните тухли имат високи пожароустойчиви качества

Огън
Огън

Създадена от пламъците на огъня трябва да се запитаме какво е поведението на керамиката при пожар.

Противопожарната защита е важна по отношението на проектирането на конструкциите за необходимата носеща способност, времето за безопасна евакуация на жителите на сградата и ограничаване на разпространението на огъня в съседни сгради. Основните  критерии, на които трябва да отговарят елементите, изложени на пожар, са носеща способност (R), изолация (непроницаемост, E) и топлоизолация (I). Огнеустойчивостта на конструкциите, съгласно Еврокод 1996-2, се определя в класове, изразяващи се във време на излагане на огън. Най-точното определяне на поведението на керамичните блокове може да се определи чрез изпитвания. Оценката може да се извърши и с помощта на таблиците в Еврокод 1996-2. Чрез тях може да се определи минималната конструктивна дебелина на стената за проектно натоварване от пожарно въздействие за определен период от време в минути. Изчисленията, друг вариант за определянето на огнеустойчивостта, стават на база на специфични сценарии в зависимост от функцията на стената (дали е носеща или не), излагането ѝ на пожар (едностранно или двустранно) и други фактори. 

Икона
Пожарозащита

Дотук разгледахме критериите и изискванията за конструкциите при пожар. Важно е да обърнем внимание и на материалите, от които се изграждат. Съгласно НАРЕДБА № Iз-1971 от 01.10.2014 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, строителните продукти, с изключение на подовите покрития, се класифицират в 6 класа в зависимост от приноса им към развитието на неконтролирано горене.

Всичко това изглежда далечно и неразбираемо, затова ще ви представим малък пример от практиката.

Керамичните блокове, разпространени у нас, са с клас А1 – негорими продукти без принос към развитието на неконтролирано горене. Стените, изпълнени с тях, притежават клас по огнеустойчивост най-малко EI60 – непроницаемост и изолация за период на излагане на пожарно въздействие най-малко 60 минути.

Къща
Пълзящ покрив

Керамиката намира приложение и при облицовката на фасадата. Освен необходимата защита и визуален ефект, тя е и преграда за навлизането на огъня в сградата. Подобна функция имат и преградните стени, които не позволяват разпространението на пламъците и дима. Пожароустойчивостта на керамичните изделия се доказва и  от факта, че се използват за изграждане на комини, камини и пещи, където температурите надвишават предполагаемите при пожар.

Керамичните блокове са практически негорими продукти, но в поведението им при пожар оказват влияние изходните материали, начинът на производство и обработката. Доверете се на изпитаното качество, висок професионализъм при избора на продукти за вашия дом, за да може керамиката да остане скритата пожарозащита в сградата.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още на блога ни