Къща построена с Porotherm 38 N+F Hi

Цялостни системи за нов покрив

Покривът не се състои само от керемиди.
За да устои на бури и ветрове, той се нуждае и от правилните аксесоари. Покривните решения Tondach предоставят пълна система от висококачествени керемиди, керамични и некерамични аксесоари. Ето защо наричаме Tondach покрива, който не пропуска нищо!

Tondach покривни системи

Керамиката – доказана от времето и цивилизациите

С течение на времето определени строителни материали и начини на градеж са се наложили като предпочитани. Много добър пример за това е керамиката. Тя е и основата, върху която се градят продуктите Tondach. 

Керамичните покриви притежават редица предимства, определящи ги като синоним на дълготрайност, сигурност и надеждност. Сред тях се нареждат устойчивост, топлинна акумулация, набор от форми и цветове, хармонично съчетание с други материали. Керамичните керемиди са само връхната точка на цялостната покривна система, за чието изпълнение и безпрепятствено функциониране, Винербергер предоставя разнообразни решения. За да работи покривът, трябва да бъде изградена цялата покривна система, а за да се реализира тя, е необходимо да бъдат прилагани системни решения, които са запазено ноу-хау на Винербергер.

 

Компоненти на цялостната покривна система Tondach

Покривната система се състои от керамични керемиди, керамични и некерамични аксесоари.

Покрив с керемиди
Покрив с керемиди

Сред тези аксесоари са фолио (подпокривна мембрана), летви, контра летви, керемиди със специфични функции (например вентилационна), системите за снегозадържане, вентилираща лента под билата за сух монтаж, начални капаци, тройници, четворници и т.н. Прилагането на некерамични аксесоари, т. нар. тунинг, също е от ключова важност, като част от решенията, които Винербергер предлага, са вентилираща лента под билата за сух монтаж, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, защитна мрежа против птици, различни елементи за вентилация, самовулканизиращи се ленти, завършващи алуминиеви лайсни, обшивка за комин и т.н.

Модели керамични керемиди

Как би изглеждал нашият покрив?

Много често мислено си представяме как ще изглежда нашият покрив, но представата ни остава някак неясна, абстрактна и нетрайна. Освен това има голямо значение как изглежда само една керемида и как изглеждат много керемиди подредени в строен и подреден покрив. Най-лесно би било да имаме и двете пред себе си.

Сигурност на подпокривното пространство

Пародифузните мембрани гарантират водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, устойчиви са на стареене и притежават механична здравина. Благодарение на тези качества спомагат за сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Пародифузната мембрана Tondach защитава подпокривното пространство от проникване на вода и позволява безпрепятственото преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана, като към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. 

Вентилация на подпокривното пространство

Вентилацията на пространството под покрива е от съществено значение, за да може той да изпълнява своето предназначение

Покрив
Покрив

Наличието на ефективна вентилация спомага за това покривът да работи като система, а непрекъснатият вентилационен поток от стряхата на покрива към билото позволява обдухването на дървената конструкция и същевременно нейното охлаждане. Вентилацията също така изпълнява ролята и естествена топлоизолация, а водните пари от подпокривното пространство, които се акумулират от естествената човешка дейност под покрива, също се отвеждат навън чрез вентилационния поток.

Сигурност и защита при неблагоприятни климатични условия

Пародифузната мембрана Tondach защитава подпокривното пространство от проникване на вода и позволява безпрепятственото преминаване на водните пари от човешката дейност под покрива и излизането им към канала за вентилация на пространството под покривното покритие.

Пародифузна мембрана Tondach
Пародифузна мембрана Tondach

 Важно е да бъде осигурена водоплътността на пародифузната мембрана, като към нея са предвидени и допълващи аксесоари като двойно залепващи самовулканизиращи се ленти, служещи за уплътняване на пироните, които пробиват мембраната при монтажа на носещите летви. Пародифузните мембрани гарантират водоустойчивост, паропропускливост, термостабилност, устойчиви са на стареене и притежават механична здравина. Благодарение на тези качества спомагат за сигурността и защитата на цялостната покривна система.

Снегозадържащи системи

Те спомагат за равномерното разпределение на снега върху покривната конструкция и не позволяват свличане на снежни маси, които могат да увредят стрехата.

Завършващи елементи за покрив

Осигуряват допълнителна защита срещу капризите на времето, като не позволяват проникването на вода и навявания на сняг под конструкцията.

Снегозадържащи системи

Осигуряват допълнителна защита срещу капризите на времето, като не позволяват проникването на вода и навявания на сняг под конструкцията, с което гарантират още по-голяма сигурност. "Винербергер" предлага начална и крайна преграда за фалцов капак, която се прилага при двускатни покриви и дава завършен вид на покрива, както и крайни/завършващи керемиди, които освен гореспоменатите функции, придават цялостен вид на покривната конструкция.

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас