Шум

Звукоизолация чрез тухлени стени

С разглеждането на тухлените зидове като пълнеж и освободени от носещи функции сякаш забравяме за другите основни изисквания към стените. Наред с актуалната тема за топлоизолиращата им способност не трябва да се омаловажава и другия значим фактор, който определя комфорта на обитаване - шумоизолацията на външните и вътрешните стени. Затова нормите имат различни изисквания за видовете стени според вида и функцията на сградата, както и вида на помещенията, които разделят.

Дете
Пляскащо дете

Шумоизолацията от въздушен шум е сред основните фактори, определящи избора на материал за вътрешните стени.

Нормите за шумоизолация изискват минимум 40 dB за преградни стени в рамките на едно жилище, а нормален човешки разговор произвежда шум от 30-35 dB. Нормативните нива се постигат с керамични тухли с дебелина 12 см. само с т. нар. „плътни тухли единички”. Това изискване невинаги се спазва. Все по-често се среща порочната практика, при която вътрешните стени се изграждат от тухли „четворки”, иззидани от тясната им страна или както е по-известно сред зидарите – „на калъч”. Така не само шумоизолацията е нарушена, но и способността на тухлата „четворка” да издържи на тежки окачвания.

Какво е решението?

Шумоизолация
Шумоизолационна функция

Блоковете Porotherm 12 за вътрешни стени не само покриват изискванията на нормите, но и достигат шумоизолация от 44 dB при дебелина на стената само 12 см. Това е два пъти повече от изискванията на нормите за 40 dB за стени разделящи помещения в едно жилище. Освен това тези блокове са голямоформатни и само с 8 броя от тях се изгражда един квадратен метър зид.

Като допълнителни предимства получаваме безпроблемно вграждане на инсталации в стената, без тя да губи от носещата си способност. Многото камери пък гарантират надеждно окачване на тежки предмети като бойлери, шкафове, телевизори и др.

Когато стане въпрос обаче за стени, разделящи жилища и стълбища, жилищни и санитарно-хигиенни помещения в жилищни сгради,  те трябва да притежават звукоизолация не по-ниска от 53 dB.

За постигането на тези по-високи изисквания препоръчваме да се използва комбинация от два блокаPorotherm 8 и Porotherm 12, които имат гарантирана якост на натиск от 10 N/mm2 и поради по-голямото си относително тегло съответно 900 kg/m3 и 850 kg/m3 се постига висока изолация от въздушен шум за своята дебелина.

За да намали възможността от предаването на звуковите вълни от единия на другия блок, между тях се поставят платна от минерална вата. Образува се своеобразен „сандвич“, при който се редуват керамика-изолация-керамика. Така могат да се постигнат и максималните стойности, изисквани от нормите, за стени между учебни стаи, спортни зали или музикални кабинети – 55 dB и с дебелина на зида от 25 см. Допълнително предимство е по-добрата топлоизолация между апартаментите и намаляването дискомфорта и преноса на топлина, при условие че граничещото помещение на съседния апартамент не се отоплява.

Звукоизолация

Основни изисквания за звукоизолация:

Жилищни сгради:

  • Стени между жилища и стълбища – мин. 53 dB
  • Стени между хотелски стаи – мин. 53 dB
  • Стени между жилищни и санитарно хигиенни помещения – мин. 53 dB
  • Стени между проходи и гаражи – мин. 55 dB

 

Учебни и детски заведения:

  • Стени между учебни стаи и стълбища – мин. 52 dB
Power Activation Q1 key visual

Искате да постигнете оптимална шумоизолация само с едно решение?

Изберете УМНОТО решение и се възползвайте от специалните ни условия сега!

Търсене на дистрибутори