Lab engineer comparing clay samples and quarry maps
© Uwe Strasser

Лаборант (по заместване)

За град Луковит.

Винербергер ЕООД е дъщерно дружество на австрийския концерн Wienerberger AG - най–големият производител на тухли в световен мащаб, с 200 завода в 30 държави в Европа, Северна Америка и Азия.

През 2007 г. Винербергер ЕООД пусна в експлоатация най-модерния керамичен завод на Балканите и един от най-модерните в цялата група на Винербергер с пълна автоматизация и роботизация на производството. Предприятието се намира в гр. Луковит и отговаря на последните

 стандарти за енергийна ефективност, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. За заместване на дългосрочно отсъстващ служител, търсим: Лаборант (по заместване).

Основна цел и дейност на длъжността: Взема проби и образци от суровини и готови продукти и ги анализира и изпитва спрямо системата за производствен контрол. Води необходимата документация.

Необходими квалификации и умения :

- Висше техническо образование – технология на силикатите или друг химчески профил
- Над 3 години трудов опит по специалността
- Отлично познаване на методите на анализи за изпитване на суровини и продукти
- Добро ниво на владеене на английски и/или немски език
- Много добра компютърна грамотност

Основни задължения и отговорности:

- Осъществява лабораторен контрол на производствените процеси съгласно вътрешните указания и норми
- Оформя текущи доклади и документира резултатите от изпитванията
- Извършва анализ на отклоненията
- Подава информация към ръководството на завода за резултатите от изпитванията на суровините, материалите и продуктите
- Осъществява текущи консултации за оптимизиране на подготовката на суровините и производствените процеси
- Провежда и координира сертифицирането чрез оторизирани институции
- Подсигурява лабораторното оборудване и неговата измервателна способност, съответстващи на системата за качествен контрол
- Почиства работната зона след всяко изпитване

Ние Ви предлагаме:

- отлични условия на труд и възнаграждение;
- професионална реализация в утвърдена международна компания;
- възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения;Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да изпратите своята кандидатура наследния адрес : HR.Bulgaria@wienerberger.com

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.