Male and female project manager collaborating in front of computer screen at office, Fast Forward Procurement
© Uwe Strasser

Оперативен счетоводител

За София

Задължения и отговорности:

 • Ежедневни задачи по обработката на счетоводната документация – събиране, проверка, окомплектоване, осчетоводяване в SAP, файлиране в папки
 • Контролни функции по отношение на спазването на вътрешно-фирмени финансови стандарти и процедури
 • Участие в изготвянето на справки за целите на финансовия одит
 • Участие в инвентаризации и изготвяне на резултатите от тях
 • Други дейности, присъщи на финансово-счетоводния отдел

 

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, степен бакалавър
 • Опит във финансово-счетоводната сфера, минимум 1 години
 • Опит със счетоводен софтуер SAP-FI е предимство
 • Добри умения за работа с MS Office
 • Добро владеене на английски език (работно ниво)
 • Проактивност, самостоятелност, любознателност
 • Позитивна нагласа за развитие и дългосрочно сътрудничество

 

Ние Ви предлагаме:

 • Професионална реализация в утвърдена международна компания
 • Възможност за обучение и повишаване на професионалните умения
 • Сигурност, коректност и дългосрочни трудово-правни отношения

 

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да изпратите своята кандидатура наследния адрес : HR.Bulgaria@wienerberger.com

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията в тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.