Safety helmets of Wienerberger italy

Специалист ЗБУТ и Производствени проекти

Земелрок е водещ доставчик на висококачествени решения за ландшафтно оформление в 11 държави от Централна и Източна Европа. Във връзка с разширяване на дейността в завода ни търсим: Специалист ЗБУТ и Производствени проекти

Избор на лични предпазни средства
Избор на лични предпазни средства

Вече повече от 50 години, Semmelrock Stein + Design съчетава в производството на вибропресовани бетонни изделия, изискан дизайн, авангардни технологии и високо качество. Земелрок е водещ доставчик на висококачествени решения за ландшафтно оформление в 11 държави от Централна и Източна Европа. Във връзка с разширяване на дейността в завода ни търсим:

СПЕЦИАЛИСТ ЗБУТ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Задължения и отговорности:

 • Провежда начален, периодичен и извънреден инструктаж по здраве и безопасност на служителите и външни лица
 • Провежда обучения по здраве и безопасност в съответствие с фирмените политики и стандарти по здраве и безопасност
 • Участва в обучения по здраве и безопасност, организирани на корпоративно ниво или в изпълнение на нормативните изисквания
 • Разработва инструкции и процедури, регламентиращи правилата за безопасна работа
 • Участва в изготвянето на оценки на риска за изпълняваните в компанията дейности
 • Докладва и регистрира сигнали за опасности
 • Докладва и регистрира инциденти съгласно фирмените правила и нормативните изисквания
 • Отговаря за заявяване, поддържане на наличности и раздаване на специално работно облекло и лични предпазни средства на служителите
 • Участва в проекти възложени от Директор предприятие
 • Отговоря за изпълнението на производствени проекти свързани с подобряване на производството
 • Организира програми за обучение за постигане на целите на проектите за подобряване на производството

Изисквания:

 • Висше образование с технически профил
 • Опит в производствена среда в сферата на ЗБУТ
 • Компютърна грамотност: MS Office
 • Добро владеене на английски език
 • Лична мотивация, отговорност и дисциплинираност

Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор и работа в сигурна и стабилна международна компания - лидер на пазара
 • Конкурентно възнаграждение
 • Бонуси съгласно вътрешната система за постигнати резултати
 • Отличен социален пакет, включващ: Ваучери за храна, Ваучери за гориво, Допълнително здравно осигуряване с възможност за възстановяване на разходи, Застраховка „Живот“
 • Въвеждащо и продължаващо обучение и възможност за професионално развитие и израстване, придобиване на нови знания и умения в кратки срокове

Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да кандидатствате: HR.Bulgaria@wienerberger.com

Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД.

Търсене на дистрибутори