Builder whith saftey jacket and hard hat taking picture of bare brick wall

Търговски представители Wienerberger

Нашите търговски представители могат да ви помогнат с полезна информация и съвети за предстоящия ви строеж.

Предлагаме обучения за всички продукти и системи - стени Porotherm, покриви Tondach, коминни системи.

Вижте техните контакти в зависимост от местоположението ви.

Момчил Йорданов

Регионален търговски представител за София и Югозападна България

Момчил Йорданов завършва магистратура в СА “Д. А. Ценов“ гр.Свищов, специалност „Икономика и управление на индустрията“. През 2009 г.се присъединява към екипа на Винеребергер.

+359 882 288 912

momchil.yordanov@wienerberger.com

Борислав Димитров

Регионален търговски представител за София

Борислав Димитров е роден през 1969 г. в гр. София. Завършил е висше образование със специалност „Финанси и кредит“. През 2013 г. постъпва във Винербергер като търговски представител.

+359 882 288 924

borislav.dimitrov@wienerberger.com

Петър Мандолски

Регионален търговски представител за София - Проектов бизнес

Петър Мандолски се дипломира през 2010г. като магистър Международен бизнес мениджмънт, СА „Д.А.Ценов“. През 2015 г. се присъединява към екипа на търговските представители. Има богат опит в продажбите на строителни материали и системи.

+359 888 941 754 

petar.mandolski@wienerberger.com

Димитър Вътков

Търговски представител за Централна Северна България

Димитър Василев Вътков завършва висшето си образование в СВУ “Черноризец Храбър“, град Варна. От 2010г. насам е част от екипа на Винеребергер.

+359 882 288 923

dimitar.vatkov@wienerberger.com

Димитър Дичев

Търговски представител за Югоизточна България

Димитър Дичев е роден през 1993 година. Завършил е висше образование със специалност „Стопански и финансов контрол“ в Стопанска академия „Д.А. Ценов“, гр. Свищов. От 2015 година работи в областта на продажбите. През 2022 година се присъединява към екипа на „Винербергер България“ като търговски представител.

+359 888 333 789

dimitar.dichev@wienerberger.com

 

Атанас Йорданов

Търговски представител за регион Пловдив - Проектов бизнес

Атанас Йорданов е роден в гр. Пловдив през 1983 г. Средното си образование завършва в ПГХТТ, гр. Пловдив, в специалност „Автоматизация на производството“. През 2009 г. завършва висшето си образование в ЕВУИМ, гр. Пловдив със специалност „Мениджмънт“. От 2005 г. до момента работи в областта на продажбите. През юли 2021 г. се присъединява към екипа на „Винербергер България“ като Търговски представител Проектов бизнес, регион гр. Пловдив.

+359 887 705 605

atanas.yordanov@wienerberger.com

инж. Искрен Райчев

Търговски представител за Централна Южна България - Регион Стара Загора

Искрен Райчев е роден в Стара Загора през 1981 г. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и комуникации . През 2005 г. завършва Технически Университет Габрово със специалност Технология на материалите и металознание.

Работи 14 години в областа на продажбите, като последните 6 години в строителния бранш. Присъединиява се към екипа на Винербергер България през 2019 г.

+359 885 619 885

iskren.raychev@wienerberger.com

 

Милан Миланов

Регионален търговски представител за Варна - Проектов бизнес

Милан Миланов получава средно образование в гр. Добрич, а през януари 2001 г. завършва ИУ - Варна със специалност магистър–стоковед. Започва своята кариера във Винербергер през 2011 г.

+359 887 153 000

milan.milanov@wienerberger.com

Инж. Петър Петров

Мениджър Продажби

Инж. Петров се дипломира с отличие в два факултета на УАСГ, специалности „ПГС“ и „Мениджмънт и право в инженеринговата дейност“. През 2006 г. постъпва във Винербергер като „Търговски представител“, а от 2009 г. заема длъжността "Мениджър Продажби и Продукти“. Има над 18 години опит в продажбата на строителни материали.

+359 887 200 115

peter.petrov@wienerberger.com

Социални мрежи

Точки на продажба