Подаване на референция

В полетата по-долу, прикачете попълнена Декларация за преотстъпване на авторски права. Допълнително може да прикачите проектна информация и чертежи на обекта (по един файл на Upload поле). Моля да качите снимките на обекта във външен линк за сваляне (wetransfer, Google Drive, dox.bg и т.н.) и да го попълните в секция "Коментари".

Допустим размер на файла 5MB. Допустими разширения doc,docx,jpeg,jpg,pdf.

Допустим размер на файла 5MB. Допустими разширения doc,docx,jpeg,jpg,pdf.

Допустим размер на файла 5MB. Допустими разширения doc,docx,jpeg,jpg,pdf.

Допустим размер на файла 5MB. Допустими разширения doc,docx,jpeg,jpg,pdf.

Социални мрежи

Точки на продажба