Tondach Accessories

All4Roof: Некерамични аксесоари за покрив Tondach

За да си гарантираме оптимално работещи компоненти в една цялостна система, е необходимо да вложим определен набор от задължителни некерамични аксесоари, влизащи в 20-годишната пълна гаранция от Винербергер.

Кои са тези продукти и каква е добавената им стойност?

Пародифузна мембрана FOL-Mono DT

Основния пазител на покрива ни

При изграждането на покривната покривка, първо се полага пародифузната мембрана, защото тя предпазва дървената обшивката от случайно попаднала вода от кос дъжд. Пародифузната мембрана FOL-Mono DT е един от съществените продукти в нашата продуктова кошница, който ще гарантира максимална дълготрайност и надеждност на Вашия покрив. Чрез иновативна технология на производство, материалът позволява да се отвеждат водните пари по химичен път за разлика от стандартните мембрани, които отделят влагата по механичен път чрез микропори. FOL-Mono DT има много висока якост и еластичност, както е и устойчив на химически препарати, използвани при обработката на дървения материал. През летните дни, на покрива се развиват много високи температури, затова температурната устойчивост на тази мембрана - 100 °С е от решаващо значение за поведението на покрива в летните жеги.

Вентилационна лента за било Екстрийм

Покривът е дълготраен, когато е вентилиран правилно

Друг изключително важен елемент е удовлетворяване на изискванията за необходимата вентилация на покрива и отвеждането на водните пари и нагорещения въздух извън него. Нагорещеният въздух винаги се движи нагоре. Затова е разработена и избрана Вентилационната лента за било Eкстрийм 5 m. Тя е изработена от висококачествен алуминий, устойчив на ултравиолетовите лъчи. А нейната разтегливост от 30% позволява плътното покриване върху всеки модел керемиди, включително и тези с големи вълни. Бутиловата лента, с която се прилепя към керемидите е произведена по патента WCS – Wet cold system. Тази система позволява работа при -5°С върху влажни и студени керемиди. Този продукт няма аналог в световен мащаб.

Следващата стъпка е да осигурим защитата на покрива от неблагоприятни атмосферни условия.

Рязката промяна в атмосферните условия налагат и промяна в подхода на изграждане на нашите покриви. Цялостните покривни системи Tondach са дали решение за сигурността на своите клиенти. Два са факторите, които доста често са пренебрегвани при изграждането на покривите в България. Това са поставянето на системни решения за ветрозадържането и снегозадържането. Тези две системи осигуряват защита на цялото семейство, както и на заобикалящата ги среда.

Снегозадържащи скоби и решетки

Каква е добавената полза от снегозадържащите елементи и от какво ни предпазват?

Снегозадържащите скоби и решетки предпазват от внезапно свличане на снежни маси, които могат да нанесат огромни материални щети, а в най-лошия случай застрашат човешки живот. Това се случва от бързото падане на снега при променливите температури, както и при нагряване на долната част на снежната обвивка в резултат от човешката дейност в самия дом. Затова е изключително важно тяхното използване. Освен това, те имат и друга много важна функция. Спомагат да не се наруши вентилацията при попадане на снежни маси върху стрехата, от където се осигурява вход на въздух, съответно вентилация на подпокривното пространство. Попадналият сняг в тази зона компрометира системното решение, а тежестта на снежните маси най-често повреждат монтирания улук.

За България е валидно официалното обнародвано приложение БДС EN 1991-1-3/NА  към Еврокод 1 за България, който е в сила и общодостъпен в страницата на МРР. 

Ветрозадържащи скоби

Каква е добавената полза от ветрозадържащите елементи и от какво ни предпазват?

Скобите за ветрозадържане закрепват сигурно и надеждно керемидите чрез захващане на самата керемида. Те се закрепват в долната част на керемидата, като по този начин се постига висока устойчивост срещу нарастващите бури и натоварването от вятър.  Това системно решение има много по-висока устойчивост на повдигане от вятър от пироните, с които се захващат керемидите към летвената скара. Материалът, от който са изработени е стомана с покритие от алуминий и цинк, което гарантира дълготрайността през годините на експлоатация. Изчислено е, че разходите за поставянето на ветрозадържащи скоби са несравнимо малки от разходите при повреда на покрива от появата на силен вятър. Дори не споменаваме материални щети на отделени от покрива керемиди. 

Много държави в Европа имат местни изисквания и стандарти относно полагането на ветрозадържащи скоби. За България е валидно:  Официалното обнародвано приложение БДС EN 1991-1-4/NА  към Еврокод 1. Той е част от действащия стандарт и достъпен за свободно ползване в страницата на МРР. Тези изисквания за ветрозадържане са актуални в 33 държави чрез Еврокод. Всяка държава членка на ЕС е задължена да интегрира тези изисквания към националните си стандарти.

Обшивка за комини Koraflex Plus

Завършек на системното решение за покриви Tondach

Коминът, връзката стена-покрив и отворите по покривната повърхност като капандури, табакери, са едни от най-уязвимите зони и се нуждаят от особено внимание. Пътят на водата винаги е надолу, а комините доста често възпрепятстват свободното ѝ отвеждането от покрива, като водния поток се задържа в задната им част. Предимствата на Koraflex Plus са материалът, от който е изработен, лесният монтаж и дългия експлоатационен живот. Поли-изобутиленът (PIB) е устойчив на ултравиолетовите лъчи на слънцето и не старее, което го прави един от най-подходящите материали за работа на покрива. С иновативната си технология на производство, при което алуминиевата мрежа е вградена в самия поли-изобутилен, е получен още по-устойчив еднослоен материал. Изцяло бутиловата повърхност от долната страна на обшивката, спомага  за добрата адхезия. Друг съществен фактор е завишената гъвкавостта и фактор на разтегливост, което позволява плътното прилепване върху всички керемиди, дори върху тези с големи вълни. 

ВАЖНО!

Порталът е достъпен само за оторизирани лица, Оправомощени от Винербергер майстори на покриви, които имат съответната квалификация и са обучени според стандартите на Винербергер. Те гарантират за правилното изпълнение на Вашия покрив, а ние гарантираме за високото качество и дълготрайност на продуктите Tondach.
Ако желаете да станете наш Оправомощен майстор-полагач, свържете се натите технически консултанти. 

Construction worker with tablet computer, Fast Forward Commercial Excellence

Имате въпроси за нас и продуктите ни?

Свържете се с нас и ще Ви помогнем!

Имате ли нужда от още помощ?

Искате персонална оферта?

Свържете се с нашите търговски представители!

Търсене на дистрибутор

Намерете най-близкия до вас дистрибутор

Абониране за бюлетин

Не пропускайте последните новини от нас

Още за ALL4ROOF

Социални мрежи

Точки на продажба