Composing picture PASTELLA GRANDE 60 x 40 x 5 cm -  светло сив

Продуктова консултация

Продуктов мениджмънт

Инж. Ралица Каменова

Продуктов мениджър Semmelrock

Инж. Ралица Камeнова завършва магистратура в ТFH Wildau Berlin, специалност инженер-химик през 2002 година. От 2005 г. работи в сферата на търговията със строителни продукти като Country sales representative на Armstrong Building Products за България и Северна Македония. От 2021 г е в екипа на Semmelrock Stein und Design на позиция Country product manager.

E-mail: ralitsa.kamenova@semmelrock.com

Тел: +359882302325

Архитект - консултанти

Ланд. арх. Ванеса Видинова

Архитект - консултант

Ланд. арх. Ванеса Видинова завършва средното си образование през 2015г. в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, специалност „Парково строителство и озеленяване“. През 2020г. завършва магистърска степен  в Лесотехнически университет гр. София, специалност „Ландшафтен архитект“. От 2019 г. до този момент работи на длъжност Ландшафтен архитект в Semmelrock Stein+Design.

Ланд. арх. Йоанна Алексиева

Архитект - консултант

Ланд. арх. Йоанна Алексиева е възпитаничка на строителен техникум „Христо Ботев“ в паралелка Архитектура и строителство. Висшето си образование завършва в Лесотехнически университет, специалност Ландшафтна архитектура с придобита магистърска степен. През целия си професионален път работи в сферата на търговията и обслужването на клиенти, като от 2017г до днес е част от търговския отдел на Semmelrock Stein + Design. 

Търсене на дистрибутори