Scanning a QR code while using the app for CE documents

Декларации за експлоатационни показатели

(DoP)

Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 на ЕП за предлагането на строителни материали и информация, която съпровожда СЕ-маркировката съгл. Директива 89/106/ЕЕС на ЕС

 

Може да отворите желаната декларация за експлоатационни показатели респ. CE – маркировката, като въведете следната информация:

  • Номер на Декларацията за експлоатационни показатели (DoP номер)
  • Номера на CE- маркировката (етикета върху палетите)

Тези номера могат да се видят върху етикетите, залепени  върху на опаковъчното фолио на  палетите или като печат на всеки един от блоковете.

Разчетената картинка (Screenshot) може да се изпрати чрез е-мейл или MMS  и да се принтира на хартиен носител.

 

Продуктите с марка Semmelrock, произведени преди 01.07.2013, нямат DoP номер поставен върху етикета. Ето защо за тези продукти осигуряваме Обща Декларация за експлоатационни показатели за паважи, плочи, бордюри. Декларациите за тези продуктови групи могат да бъдат открити чрез следните DoP номера:

– Настилки: DoP Номер 1338BGCOMW1580
– Плочи: DoP Номер 1339BGCOMW1580
– Бордюри: DoP Номер 1340BGCOMW1580

Социални мрежи

Точки на продажба