Scanning a QR code while using the app for CE documents

Декларации за експлоатационни показатели

(DoP)

Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 на ЕП за предлагането на строителни материали и информация, която съпровожда СЕ-маркировката съгл. Директива 89/106/ЕЕС на ЕС

 

Може да отворите желаната декларация за експлоатационни показатели респ. CE – маркировката, като въведете следната информация:

  • Номер на Декларацията за експлоатационни показатели (DoP номер)
  • Номера на CE- маркировката (етикета върху палетите)

Тези номера могат да се видят върху етикетите, залепени  върху на опаковъчното фолио на  палетите или като печат на всеки един от блоковете.

Разчетената картинка (Screenshot) може да се изпрати чрез е-мейл или MMS  и да се принтира на хартиен носител.