Scanning a QR code while using the app for CE documents

Декларации за експлоатационни показатели

(DoP)

Съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 на ЕП за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти

 

Може да отворите желаната декларация за експлоатационни показатели, като използвате следната информация от етикетите, залепена върху опаковъчното фолио на палетите: 

  • Въведете номера на Декларацията за експлоатационни показатели (DoP номер) без интервал между знаците.
  • Сканирайте QR кода с помощта на инсталиран QR-reader.

Разчетената картинка (Screenshot) може да се изпрати чрез е-мейл или MMS  и да се принтира на хартиен носител.

Социални мрежи

Точки на продажба