Точки на продажба

Посочените точки на продажби представляват единствено списък на местата, на които можете да намерите продукти от производствената гама на групата Wienerberger. Този списък е съставен единствено за удобство на потребителя. Той не е изчерпателен и посочването на точките на продажба не означава, че Wienerberger препоръчва закупуването на определен продукт да се извършва само от местата, посочени на картата. Потребителят е свободен сам да избере предпочитаните от него точки на продажба или други места, от които да закупи нашите продукти. Фактът, че потребител е решил да закупи даден продукт от точка на продажба, посочена на интерактивната карта, не означава, че този потребител има директни права и/или правни претенции срещу дружества от групата на Wienerberger. Правилата за предявяване на рекламационни претенции можете да намерите тук

Социални мрежи

Точки на продажба