Проектирай двора и градината с услугите на Semmelrock

Независимо дали разработвате нов проект или допълвате вече съществуващ дизайн на дворното пространство, настилките не само ще повишат функционалността на пространството, но ще повишат естетиката и стойността на Вашия имот. 

Ландшафтните архитекти на Semmelrock притежават дългогодишен опит в проектирането на частни и обществени пространства с различна функционалност. Те ще Ви помогнат да вземете предвид всички особености на обекта, да изберете от подходящото решение от 200 продукта, съобразно функционалността на площта, да съобразите допълнителни фактори, за да реализирате Вашия проект без излишен стрес и непредвидени разходи, и да се насладите на качествен краен резултат.

 • В наше лице ще откриете креативен съмишленик, който ще Ви помогне да реализирате идеите си.
 • Професионална подкрепа на проекта още от първоначалния етап на предварителното планиране.
 • Личен контакт с ландшафтните архитекти по време на целия проект.
 • Консултация в мострената градина на Semmelrock при избора на подходящ продукт.
 • Ще Ви предложим идеи как да комбинирате настилките красиво и ефективно.

Какво включва услугата CAD планиране:

Създадохме набор от пакети - BASIC, STANDART, EXCLUSIVE и PREMIUM, но независимо кой от тях ще изберете Вие получавате необходимата информация, за да планувате ефективно от момента на закупуване на нашите продукти до реализацията на проекта на терен. Готовият CAD проект в пакет STANDART, EXCLUSIVE и PREMIUM включва:

 • Пълноцветен план с всички продукти.
 • Трасировъчен чертеж, който ще улесни Вас и полагачите в процеса на монтажа на настилките и аксесоарите.
 • Подробна количествена сметка на избраните продукти, така че да планирате разходите и времето си максимално ефективно.
 • Препоръчителни детайли за полагане и монтаж на продуктите.
Пълноцветен план

Пълноцветният 2D план визуализира как би изглеждало пространството с продуктите на Semmelrock.

Трасировъчен чертеж

Дава информация за местоположението на продуктите в тяхната последователност.

План настилки

Съдържа точна количествена сметка на използваните в проекта продукти на Semmelrock.

Препоръчителен детайл

Препоръчителни детайли за монтаж на всички продукти, съобразно спецификите на терена.

Как да изберете подходящият пакет за Вас:

Когато избирате пакет, трябва да съобразите няколко фактора,  по-долу ще Ви помогнем да го направите:

Дигитален или аналогов
Дигитален или аналогов

НА КАКЪВ НОСИТЕЛ ЩЕ ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЕРЕНА

Изходната информация която е необходима на ландшафтните архитекти, за да започнат работа по Вшия проект включва: размери на терена и съществуващите наоколо съоръжения с които следва да се съобразят. Всеки от носителите изисква различно време за работа и изготвяне на проекта, а това от своя страна е определящо и за цената на услугата.  

Съществуват три вида носители, които може да подадете към нашите ландшафтни архитекти:

Ландшафтен дизайн
Ландшафтен дизайн
 • Чертеж в DWG формат 

Форматът е свързан с AUTOCAD програма за изработка на проекта. DWG файловете съдържат векторни изображения с метаданни, което дават възможност на ланшафтните ни архитекти да изразят идеите във 2D формат. DWG форматът намалява риска от разминаване между реалните размери на терен с тези в проекта. 

Ако разполагате с чертеж в DWG формат подходящи пакети са: BASIC и STANDART.

Геодезическо заснемане
Геодезическо заснемане
 • Геодизическо заснемане

Геодезическото заснемане на терен съдържа всички теренни и ситуационни подробности на имота и прилежащото проестранство. Релефът на терена се изобразява с хоризонтали през подходящото сечение и единични коти. Върху геодезическата снимка могат да се изобразят и изчертаят границите на всички съществуващи сгради, огради, дворове и съоръжения, които се намират в близост до обекта. Геодезическо заснемане е професионална услуга, която можете да получите от лицензиран инженер геодезист и Semmelrock не предлага услугата. 

Ако разполагате само с геодизическо заснемане подходящ пакет е: PREMIUM.

Ландшафтен дизайн
Ландшафтен дизайн
 • Скица на ръка или програма различна от AUTOCAD

Скицата може да е направена на ръка или друга програма различна от AUTOCAD, но е необходимо да предоставя размерите на терена, както и вички съществуващи сгради, огради, стъпала и други съоръжения, които са в или около обекта, където искате да бъде изготвен проекта.

Ако не разполагате с чертеж в DWG формат или геодезическо заснемане подходящ пакет e: EXCLUSIVE.

Да подредиш пъзела
Да подредиш пъзела

НА КАКЪВ ЕТАП Е ПРОЕКТЪТ?

В зависимост на какъв етап е Вашият проект - имате ли вече изградена алейна мрежа или не и ще бъде ли необходимо да се преравят вече съществуващи алеи и площадки нашите ландшафтни архитекти ще инвестират различно време за работа по подложката и изработката на проекта.

Във вариант, че имате изградена алейна мрежа и няма да се преработва подложката подходящите пакети са BASIC и EXCLUSIVE.

Във вариант, че нямате  изградена алейна мрежа и/или трябва да се преработва подложката подходящите пакети са STANDART, EXCLUSIVE, PREMIUM.

Въпроси
Въпроси

КАКВО РАЗЛИЧАВА ПАКЕТИТЕ?

Пакети STANDART, EXCLUSIVE и PREMIUM предлагат пълноцветна 2D планова композиция на алейната мрежа. Пакет BASIC включва адаптация на растер във вид на черно-бяла скица.

Пакет BASIC включва определен набор от продукти, при които може да се използва, а пакетите STANDART, EXCLUSIVE, PREMIUM не налагат подобни ограничения.

При пакет BASIC срокът за връщане на депозитната сума е 6 месеца и изцяло е обвързан със закупуване на вложените в проекта продукти. Пакетите STANDART, EXCLUSIVE, PREMIUM не налагат подобни ограничения. 

При всички пакети срокът на изработка на проекта се съобразява с размера на терена. Съществува условно ограничение от типа "до" и "над" определена квадратура, а времето варира съобразно пакета. За пакет BASIC съществува максимално ограничение на проектираната площ до 1000 кв.м.

Пакети STANDART, EXCLUSIVE и PREMIUM се заплащат еднократнопакет BASIC е депозитна услуга и сумата подлежи на връщане при определени условия. Цената на всички пакети е съобразена с размера на проектираната площ, изключение прави пакет PREMIUM, където цената се изислява на базата на цялата площ на имота.

Тази услуга е подходяща, ако:
 • Имате DWG чертеж на терена
 • Не са необходими каквито и да е било промени по чертежа, за да бъде разработен проект за настилки
 • Получавате адаптация на растер /черно-бяла скица/
 • Имате ограничен избор на продукти
 • Паважи и плочис combi формат се изобразяват като отделни редове
 • Депозитна услуга
 • Сумата се депозира при дистрибутор
 • Сумата се връща при условие, че продуктите бъдат закупени в рамките на 6 месеца.

Вижте повече тук

Тази услуга е подходяща, ако:
 • Имате DWG чертеж на терена
 • Нямате изградена алейна мрежа или е необходимо да бъдат направени съществени промени по DWG подложката
 • Получавате пълноцветна 2D планова композиция на алейната мрежа
 • Нямате ограничение за продуктите 
 • Паважи и плочи с combi формат се изобразяват като точен растер
 • Услугата се заплаща еднократно и сумата не подлежи на връщане
 • Няма ограничение за срока за закупуване на продуктите вложени в проекта

Вижте повече тук

Тази услуга е подходяща, ако:
 • Нямате DWG чертеж на терена.
 • Имате възможност да скицирате дворното пространство на ръка или на програма, различна от AutoCAD.
 • Получавате пълноцветна 2D планова композиция на алейнта мрежа.
 • Нямате ограничение за продуктите изплозвани в проекта.
 • Паважи и плочи с combi формат се изобразяват като точен растер
 • Услугата се заплаща еднократно и сумата не подлежи на връщане.
 • Нямате ограничение за срока за закупуване на продуктите вложени в проекта.

Вижте повече тук

Тази услуга е подходяща, ако:
 • Нямате разработен проект
 • Разполагате с геодезическо заснемане на терена
 • Проектирането на дворното пространство е в начален етап
 • Получавате пълноцветна 2D планова композиция на алейната мрежа.
 • Нямате ограничение за продуктите в проекта.
 • Паважи и плочи с combi формат се изобразяват като точен растер
 • Услугата се заплаща еднократно и сумата не подлежи на връщане.
 • Нямате ограничение в срока за закупуване на продуктите вложени в проекта.

Вижте повече тук

Референтни проекти

Вижте малка част от проектите реализирани с услугата CAD планиране. Те отразяват дългогодишният опит и всеотдайната работа на нашите ландшафтни архитекти:

Не сте сигурни кой е подходящият пакет за Вас?

Ако не сте сигурни кой е подходящият за Вас пакет, попълнете контактната форма и наш служител ще се свърже с вас, за да Ви помогне в избора на услугата.

Социални мрежи

Точки на продажба