Builder whith saftey jacket and hard hat taking picture of bare brick wall

Търговски представители

Нашите търговски представители могат да ви помогнат с полезна информация и съвети за предстоящия ви строеж.

Предлагаме обучения за всички продукти и системи - стени Porotherm, покриви Tondach, коминни системи.

Вижте техните контакти в зависимост от местоположението ви.

Търговски представител Винербергер

Момчил Йорданов

София и Югозападна България

Момчил Йорданов завършва магистратура в СА “Д. А. Ценов“ гр.Свищов, специалност „Икономика и управление на индустрията“. През 2009 г.се присъединява към екипа на Винеребергер.

+359 882 288912

momchil.yordanov@wienerberger.com

Търговски представител Винербергер

Борислав Димитров

+359 882 288924 / borislav.dimitrov@wienerberger.com

София и Северозападна България

Борислав Димитров е роден през 1969 г. в гр. София. Завършил е висше образование със специалност „Финанси и кредит“. През 2013 г. постъпва във Винербергер като търговски представител.

 

Търговски представител Тондах

Мартин Атанасов

+359 884 002 100 / martin.atanasov@wienerberger.com

София и Западна България

Мартин Атанасов завършва средното си образование в ПГАВТ „Ал. Ст. Попов“, гр. София. През 2005 г. завършва MT&M Колеж по маркетинг, мениджмънт и предприемачество. През 2015 г. става част от екипа.

Sales Reps

Рангел Шарков

+359 887 705 605 / ranguel.charkov@wienerberger.com

София и Северозападна България

Рангел Шарков е завършил Техническия университет в София. От 2007 г. работи в сферата на продажбите на строителните материали. Става част от екипа през месец август 2019 г.

Търговски представител Винербергер

Димитър Вътков

+359 882 288923 / dimitar.vatkov@wienerberger.com

Централна Северна България

Димитър Василев Вътков завършва висшето си образование в СВУ “Черноризец Храбър“, град Варна. От 2010г. насам е част от екипа на Винеребергер.

Търговски представител Тондах

Петър Мандолски

+359 888 941 754 / petar.mandolski@wienerberger.com

Централна Северна България

Петър Мандолски се дипломира през 2010г. като магистър Международен бизнес мениджмънт, СА „Д.А.Ценов“. През 2015 г. се присъединява към екипа търговските представители. Има богат опит в продажбите на строителни материали и системи.

Търговски представител Винербергер

Николай Минчев

+359 885 755191 / nikolay.minchev@wienerberger.com

Централна Южна България

Николай Минчев завършва висшето си образование през 1998 г. в УННС, гр. София - специалност "Финанси". От 1.12.2007 г. е търговски представител във Винербергер за район Централна Южна България.

Iskren Raychev

Искрен Райчев

+359 885 619885 / iskren.raychev@wienerberger.com

Централна Южна България

Искрен Райчев е роден в Стара Загора през 1981 г. Средното си образувание завършва в Техникум по електроника и комуникации . През 2005 г. завършва Технически Университет Габрово със специалност Технология на материалите и металознание.

Работи 14 години в областа на продажбите, като последните 6 години в строителния бранш. Присъединиява се към екипа на Винербергер България през 2019 г.

Търговски представител Винербергер

Милан Миланов

+359 887 153000 / milan.milanov@wienerberger.com

Североизточна България

Милан Миланов получава средно образование в гр. Добрич, а през януари 2001 г. завършва ИУ - Варна със специалност магистър–стоковед. Започва своята кариера във Винербергер през 2011 г.

Sales Reps

Тодор Петров

+359 887 700 624 / todor.petrov@wienerberger.com

Североизточна България

Тодор Петров завършва Икономически университет, гр. Варна със специалност „Икономика и управление на търговията“. От м. Август 2019 г. е част от екипа на Винербергер на позиция Търговски представител за регион Североизточна България.

Търговски представител Винербергер

Румен Стоев

+359 885 775848 / rumen.stoev@wienerberger.com

Югоизточна България

Румен Стоев висшето си образование в Университет “Проф Д-р Асен Златаров” специалност "Екология и опазване на околната среда". От 2007 г. развива кариерата си във Винербергер.

Търговски представител Тондах

Борис Николов

+359 888 333 789 / boris.nikolov@wienerberger.com

Източна България

Мениджър Продажби - ПОКРИВИ

Борис Николов завършва ИУ Варна, специалност „Счетоводство и контрол“. От 2002 г. до 2011 г. работи в областта на продажбите. Присъединява се към екипа през 2011 г., като търговски представител. От 2016 г. заема и позицията Мениджър продажби.

Мениджър продажби Винербергер

Инж. Петър Петров

+359 887 200115 / peter.petrov@wienerberger.com

Мениджър Продажби - СТЕНИ

Инж. Петров се дипломира с отличие в два факултета на УАСГ, специалности „ПГС“ и „Мениджмънт и право в инженеринговата дейност“. През 2006 г. постъпва във Винербергер като „Търговски представител“, а от 2009 г. заема длъжността "Мениджър Продажби и Продукти“. Има над 18 години опит в продажбата на строителни материали.

Инж. Диана Бонкова

+359 887 601 632 / diana.bonkova@wienerberger.com

Мениджър Продукти - СТЕНИ

Инж. Диана Бонкова завърши УАСГ като магистър „Строителен инженер“. От 2019-та година е част от екипа на Винербергер като Продуктов мениджър за Югоизточна Европа - Южни Балкани.