Импресум

Намирате се на уеб страница на групата Винербергер АГ.

Винербергер ЕООД е 100% дъщерно дружество на Винербергер АГ.

 

Винербергер АГ

Фирмен номер 77676f – търговски регистър Виена

Ул. „Виенербергщрасе“ 11, 1100 Виена

Телефон: 01 / 60 192 - 0

Факс: 01 / 60 192 – 10425

Имейл: office@wienerberger.com

Булстат номер: ATU 14589505

 

Администратор на сайта

Винербергер ЕООД

 

гр. София 1172, Ул. „Св. Пимен Зографски” 4, Сграда 2, Етаж 2, Офис 1

№ в търг. рег. 89312, том 1134, стр. 14 по ф.д. №13354/2004,

ИД № 131343496

ИД № по ДДС BG 131343496

Телефон: +359 2 80 66 777

Факс: +359 2 80 66 778

Email office.bg@wienerberger.com

Социални мрежи

Точки на продажба