Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Кариери

Нашите служителите са ключовият фактор за успех.

С тяхната квалификация, отдаденост и мотивация те определят бъдещото развитие и конкурентоспособността на групата Винербергер. Ние търсим хора със силна персонална отдаденост и страст към работата си, които могат да мислят и действат като организатори. Очакваме служителите ни да предлагат решения и да имат силно развито чувство за професионална отговорност. В замяна ние им предлагаме справедливо и мотивиращо възнаграждение, атрактивни стимули, възможност за активно участие в развитието на компанията и оптимални условия за най-доброто професионално представяне и личностно развитие.

Предлагаме на служителите си широка гама от вътрешни и външни обучителни възможности като продуктови презентации, участие в работни групи по проекти и технически семинари.

Отворени позиции

Wienerberger project manager at architect's office pointing at architect's tablet
© Uwe Strasser

РЕГИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – СОФИЯ

Задължения и отговорности:

 • Поддържа и развива търговските взаимоотношения с клиентите и дистрибуторите на компанията
 • Идентифицира и предлага възможности за разширяване на дистрибуторската мрежа
 • Работи в тясно сътрудничество с участниците в строителния процес с цел повишаване на продажбите на компанията
 • Предоставя техническа помощ, обучение и консултиране на клиентите в процеса на строителството
 • Организира и провежда презентации и продуктови обучения пред строителни фирми, проектанти и учебни заведения
 • Организира участието и представя компанията на регионални търговски изложения
 • Изготвя периодични отчети за дейността си

Изисквания:

 • Средно или висше образование със строителна специалност - задължително
 • Опит в продажбата на строителни материали
 • Познаване на пазара в региона и участниците в строителния процес
 • Отлични комуникативни и презентационни способности
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet
 • Шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуване
Ние Ви предлагаме отлични условия на труд и реализация в утвърдена международна компания, както и възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните и професионални умения. Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да кандидатствате: petya.avramova@wienerberger.com
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 
Architects with project folder surveilling construction site
© Uwe Strasser

АРХИТЕКТ - КОНСУЛТАНТ

Задължения и отговорности:

 • Поддържа и изгражда нови контакти с архитекти – клиенти и партньори на фирмата, във  връзка приложението на иновативните продукти на фирмата
 • Консултира и предлага решения за приложението на продукти на фирмата на архитекти при разработваните от тях проекти
 • Убеждава архитектите в предимствата на иновативните продукти, с цел залагането им в бъдещи проекти
 • Участва в разработването на статии, брошури, арх. детайли и други за продуктите на фирмата
 • Организира и провежда презентации пред архитекти и архитектурни форуми
 • Работи активно със студенти по архитектура от УАСГ и ВСУ
 • Участва на изложения и конференции от името на фирмата

Изисквания:

 • Висше техническо образование
 • Познаване на действащата нормативната уредба в строителството
 • Английски език - минимум ниво B2 по общоевропейската езикова рамка
 • Шофьорска книжка 
 • Умение за работа с хора
 • Отлични умения за работа с AutoCAD, MSOffice

За предимство ще се счита:

 • Опит в сферата на продажбите в строителството
 • Допълнително владеене на немски език

Ние Ви предлагаме:

 • Професионална реализация в утвърдена международна компания
 • Възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения

  Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да кандидатствате: petya.avramova@wienerberger.com

  Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Factory worker locking out machine with LOTOTO safety hasp
© Wienerberger AG

За оптимизиране на производствения процес в завода ни в Луковит търсим:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Отговорности:

 • отстранява възникнали повреди на електрооборудването съобразно указанията на прекия ръководител и съответните технологични инструкции;
 • поддържа автоматиката на всички съоръжения в завода – според инструкциите на съответните машини
 • осигурява правилното протичане на технологичния процес;
 • извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
 • анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за предотвратяването им

Изисквания:

 • средно/висше образование с електротехническа специалност;
 • над една година опит по специалността;

Ние Ви предлагаме:

 • отлични условия на труд и възнаграждение; 
 • професионална реализация в утвърдена международна компания; 
 • възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения;

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография и копие на диплома на следния адрес:  petya.avramova@wienerberger.com 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Woman at workplace holding tablet computer sitting next to standing man
Digital Marketing

We are looking for experienced and passionate:

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Key Objectives

Implementation of the overall marketing digital strategy of the company by using latest digital communication tools and technologies.

Key responsibilities

 • Responsible for maintaining and optimizing the company websites aiming higher organic traffic from search engines like Google - organic and paid search from targeted campaign
 • Helps to improve traffic and deliver the best possible search results on the company websites using internal and public tools
 • Creates high-quality content (newsletters, articles, videos or images) that could turn ordinary users into prospects or call them to take action by subscribing to newsletters, following in social networks, participating in surveys, etc.
 • Regularly updates the content of the company websites
 • Implements good practices for local SEO strategy in order to get higher search engine ranking
 • Responsible for the development and implementation of the SMM (Social Media Marketing) plan, for establishing a good presence on social networks such as Facebook, You Tube, LinkedIn and more by sharing useful information on a regular basis that would engage people to be interested in the company's products/services
 • Coordinates cooperation on projects with external service providers / products and monitors the achievement of set goals
 • Participates in the development of the company's annual marketing plan and in particular of the digital projects and activities
 • Controls the execution of the approved budget for the online assigned activities
 • Collects the necessary data and prepares a monthly report on projects in the digital marketing area
 • Monitors the performance of the assigned KPIs related to specific goals of the marketing team
 • Analyzes, evaluates and proposes activities in the field of digital marketing
 • Works in close collaboration with other sales staff

Knowledge, Skills & Experience

 • University degree in Marketing or Public Relations (PR)
 • Minimum two years of marketing experience with focus on digital activities / projects
 • Fluent English - written and spoken
 • Knowledge of German, both written and spoken, is an advantage
 • Excellent computer skills
 • Experience in applying SEO (Search Engine Optimization) and PSA (Paid Search Advertising) methods as part of SEM (Search Engine Marketing)
 • Responsibility, precision and efficiency
 • Excellent communication and analytical skills
 • Team player
 • Demonstrating a positive „can do“ attitude

We offer:

 • Professional realization in an established international company
 • Opportunity to train and enhance professional skills
 • Attractive remuneration package and performance related bonuses

If all of the above sounds like you we look forward to receiving your CV in English at petya.avramova@wienerberger.com   

All personal data is protected by law and will be treated in confidentiality. Prior to sending your CV, please make yourself familiar with our Privacy policy

Only short-listed applicants will be contacted.

Architect or designer comparing brick sample in front of computer screen

Абониране за бюлетин

Получавайте информация за новите ни продукти, промоции, игри и интересни статии!