Wienerberger jobs
Wienerberger jobs

Кариери

Нашите служителите са ключовият фактор за успех.

С тяхната квалификация, отдаденост и мотивация те определят бъдещото развитие и конкурентоспособността на групата Винербергер. Ние търсим хора със силна персонална отдаденост и страст към работата си, които могат да мислят и действат като организатори. Очакваме служителите ни да предлагат решения и да имат силно развито чувство за професионална отговорност. В замяна ние им предлагаме справедливо и мотивиращо възнаграждение, атрактивни стимули, възможност за активно участие в развитието на компанията и оптимални условия за най-доброто професионално представяне и личностно развитие.

Предлагаме на служителите си широка гама от вътрешни и външни обучителни възможности като продуктови презентации, участие в работни групи по проекти и технически семинари.

Отворени позиции

Wienerberger project manager at architect's office pointing at architect's tablet
© Uwe Strasser

РЕГИОНАЛЕН ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – СОФИЯ

Задължения и отговорности:

 • Поддържа и развива търговските взаимоотношения с клиентите и дистрибуторите на компанията
 • Идентифицира и предлага възможности за разширяване на дистрибуторската мрежа
 • Работи в тясно сътрудничество с участниците в строителния процес с цел повишаване на продажбите на компанията
 • Предоставя техническа помощ, обучение и консултиране на клиентите в процеса на строителството
 • Организира и провежда презентации и продуктови обучения пред строителни фирми, проектанти и учебни заведения
 • Организира участието и представя компанията на регионални търговски изложения
 • Изготвя периодични отчети за дейността си

Изисквания:

 • Средно или висше образование със строителна специалност - задължително
 • Опит в продажбата на строителни материали
 • Познаване на пазара в региона и участниците в строителния процес
 • Отлични комуникативни и презентационни способности
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet
 • Шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуване
Ние Ви предлагаме отлични условия на труд и реализация в утвърдена международна компания, както и възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните и професионални умения. Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да кандидатствате: petya.avramova@wienerberger.com
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.
 
Architects with project folder surveilling construction site
© Uwe Strasser

АРХИТЕКТ - КОНСУЛТАНТ

Задължения и отговорности:

 • Поддържа и изгражда нови контакти с архитекти – клиенти и партньори на фирмата, във  връзка приложението на иновативните продукти на фирмата
 • Консултира и предлага решения за приложението на продукти на фирмата на архитекти при разработваните от тях проекти
 • Убеждава архитектите в предимствата на иновативните продукти, с цел залагането им в бъдещи проекти
 • Участва в разработването на статии, брошури, арх. детайли и други за продуктите на фирмата
 • Организира и провежда презентации пред архитекти и архитектурни форуми
 • Работи активно със студенти по архитектура от УАСГ и ВСУ
 • Участва на изложения и конференции от името на фирмата

Изисквания:

 • Висше техническо образование
 • Познаване на действащата нормативната уредба в строителството
 • Английски език - минимум ниво B2 по общоевропейската езикова рамка
 • Шофьорска книжка 
 • Умение за работа с хора
 • Отлични умения за работа с AutoCAD, MSOffice

За предимство ще се счита:

 • Опит в сферата на продажбите в строителството
 • Допълнително владеене на немски език

Ние Ви предлагаме:

 • Професионална реализация в утвърдена международна компания
 • Възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения

  Ако обявата представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, не се колебайте да кандидатствате: petya.avramova@wienerberger.com

  Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Factory worker locking out machine with LOTOTO safety hasp
© Wienerberger AG

За оптимизиране на производствения процес в завода ни в Луковит търсим:

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Отговорности:

 • отстранява възникнали повреди на електрооборудването съобразно указанията на прекия ръководител и съответните технологични инструкции;
 • поддържа автоматиката на всички съоръжения в завода – според инструкциите на съответните машини
 • осигурява правилното протичане на технологичния процес;
 • извършва технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;
 • анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за предотвратяването им

Изисквания:

 • средно/висше образование с електротехническа специалност;
 • над една година опит по специалността;

Ние Ви предлагаме:

 • отлични условия на труд и възнаграждение; 
 • професионална реализация в утвърдена международна компания; 
 • възможност за непрекъснато обучение и повишаване на личните професионални умения;

Ако отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография и копие на диплома на следния адрес:  petya.avramova@wienerberger.com 
На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разглеждани конфиденциално, а информацията от тях е защитена съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Architect or designer comparing brick sample in front of computer screen

Абониране за бюлетин

Получавайте информация за новите ни продукти, промоции, игри и интересни статии!