Защита на личните данни Garden Visions

Правила за защита на личните данни

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и настоящите Правила за защита на личните данни.

1. Обхват

Политика за поверителност има за цел да Ви информира за това как Земелрок Щайн + Дизайн ЕООД („Semmelrock“) използва лични данни, каква информация за потребителите на мобилното приложение „GardenVisions“ се събира и анализира, и впоследствие се използва, предава на трети страни или се обработва по друг начин.

2. Събиране на данни

2.1. Данни, предоставени от Вас

По правило, не се изисква разкриването на лични данни за използването на нашите онлайн услуги. Ако в рамките на нашите онлайн услуги се събират лични данни (име, пощенски адрес или имейл адрес), това се прави, доколкото е възможно, на доброволен принцип. Например, ако искате да ни изпратите създадения от Вас дизайн на приложението “GardenVisons” ще ни бъде необходим за тази цел Вашия имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим, че сте притежателят на посочения имейл адрес.

2.2. Автоматично събирани данни

От съображения за сигурност на данните и с цел оптимизиране на удобството при ползване на нашите онлайн услуги, събираме и нелични данни. Съхраняват се следните нелични данни: използваният интернет браузър; операционната система; името на домейна на уебсайта, който последно сте посетили, преди да получите достъп до нашия уебсайт; броят на посещенията и средното време, прекарано на нашия уебсайт, както и страниците, които сте посетили.

Такива автоматично събирани данни не са свързани с данни от други източници. Въпреки това, запазваме правото си да проверяваме такива данни, в случай че се появят конкретни индикации за незаконното им използване.

2.3. Анализ на мобилното приложение

За целите на непрекъсната функционална оптимизация и максимална удобство за потребителя, нашето мобилно приложение „GardenVisions“ използва услугите за анализ, изброени по-долу. Данните, използвани за тази цел, са изключително нелични.

3. Използване на лични данни

По принцип предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от нас само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги: Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни за моделите на потребителски достъп.

Маркетинг: Вашите лични данни ще се използват само за маркетингови цели, като например проучвания, томболи или други рекламни кампании, и то само в случай, че сте се съгласили с това. В този случай Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от  1 година след последния контакт, освен ако на друго основание не е законово допустим по-дълъг срок за съхранение. Вашето съгласие да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели може да бъде оттеглено по всяко време. За подробности вижте точка 5.

Използване на формуляр за контакт: В случай, че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, включително данните за контакти, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за последваща употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. Ако е необходимо за целите на обработката на Вашето запитване, ние също можем да предоставяме Вашите лични данни на компании от групата на Wienerberger (виж т. 4) или на трети страни. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за времето на обработване на запитването и максимален период от 1 година приключване на обработката, освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини.

Защита на правата и правата на собственост: В случай, че имаме причина да вярваме, че правата и собствеността на Земелрок, неговите доставчици и клиенти или трети страни са били или биха могли да бъдат засегнати, ние можем да използваме и предоставяме Вашите лични данни, за да защитим тези права и/или тази собственост. Освен това ние си запазваме правото да разкриваме Вашите лични данни, при условие че такова разкриване се изисква по закон или по нареждане на компетентните органи, за да се осигури протичането на процеса в съответствие с процедурата, посочена на нашия уеб сайт (и), и да се защитят посочените по-горе права.

Филтриране и консолидиране на данни: Понякога предоставените от Вас лични данни могат да бъдат проверени за съответствие или консолидирани с (i) данни от съществуващите ни регистри (онлайн и офлайн), (ii) данни, взети от юридически предшественик, или (iii) данни от други източници.

4. Предоставяне и разкриване на Вашата лична информация

В зависимост от вида услуги, които сте поискали (например обаждане, поръчка, заявка за услуги, информация и т.н.), Вашите данни могат да се обменят с трети страни, участващи в изпълнението на поръчките (напр. дружества, осъществяващи поръчки по пощата, банки и др.) или други компании от групата на Земелрок. Възможно е да сме задължени да предоставим лични данни, за да отговорим на законовите изисквания или да приложим права и споразумения.

Предоставяне на данни на трети страни:

За изпълнението на определени поръчки и за предоставянето на определени услуги ние работим с външни доставчици (например спедитори). Такива доставчици имат право да използват или да предоставят събраните и обработвани от нас данни само за изпълнение на поръчката, направена от Земелрок.

Използване на данни в рамките на Групата:

Земелрок Щайн+Дизайн ЕООДи свързаните с него дружества са част от международна група от компании с трансгранични вътрешни оперативни процеси, структури и технически системи. Възможно е да използваме Вашите лични данни в рамките на Групата на Винербергер и ако е необходимо, да ги предоставяме на нашите сайтове в други държави за целите, посочени в точка 3, и в съответствие с тази Декларация за поверителност. Насоките и процедурите на Групата за защита на личните данни са разработени така, че да осигурят еднакво високо ниво на защита на данните във всички страни, в които работим. За пълен списък на фирмите от нашата група, моля натиснете върху: https://www.wienerberger.com/contact  или https://www.wienerberger.com/en/about/locations.html

Спазване на законодателството и задължения:

Ние ще предоставим Вашите лични данни, за да (i) приложим или спазим закон, регламент, заповед, издадена от публичен орган или задължителни мерки, (ii) открием и предотвратим заплахи за сигурността, измами или други злонамерени дейности, (iii) защитим и/или приложим правата и правата на собственост Земелрок или на трети лица и (iv) защитим правата и личната сигурност на нашите служители и на трети лица.

5. Право на информация, право на отказ и изтриване на Вашите лични данни

Вие имате право да поискате информация в писмен вид за съхраняваните от нас Ваши лични данни. Освен това във връзка с използването на личните Ви данни имате право на коригиране, заличаване/изтриване, потискане или ограничаване на обработката, както и правото да подадете жалба до органа за защита на данните. Моля, отправяйте тези искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

6. Сигурност на данните

Земелрок използва голямо разнообразие от мерки за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация. Въпреки това, предвид естеството на интернет, бихме искали да обърнем внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни през интернет (напр. чрез електронна поща) и че пълната защита на данните от достъпа на трети лица не е възможна.

7. Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

Земелрок Щайн+Дизайн ЕООД

‘Подбалкански път’ – шосе 6 (Е 871)

2108 с. Григорево, Oбщ. Елин Пелин

Национален Тел.: 0700 15 477

office.bg@semmelrock.com

Социални мрежи

Точки на продажба