BG_MKT_PHO_basic_pack.jpg

Проектирай двора и градината с продукти на Semmelrock

След като сте избрали продукт от нашия асортимент, за който се предлага услугата и искате да видите как той ще се впише във Вашата концепция за оформление на градината, ние можем да Ви помогнем с услугата Адаптация на растер. При желание от Ваша страна да се възползвате от тази възможност е необходимо да се запознаете с Условията за ползване на услугатa.

За да бъдем наистина полезни за Вас:

  • Взимаме избрания продукт или продукти за които се предлага услугата, както и вашите специфични желания и изисквания.
  • Правим черно-бяла 2D визуализация на адаптацията на избрания от Вас растер към предварително предоставената от Вас актуална подложка в DWG формат. Разгледайте примерните растери на продуктите тук.
  • Предоставяме Ви приблизителна количествена сметка за избраните продукти по предоставената подложка /с включена фуга и без включена фира/.

Продуктите за които се предлага услугата:

Цена и условия на плащане:

  • За изготвяне на адаптацията за площ до 150 m² е необходимо заплащането на депозит в размер на 100 лв. без ДДС /Aрт.№ 67000013/, който след закупуване на цялото количество продукти се връща на клиента в пълния му размер.
  • За изготвяне на адаптация на растер за площ над 150 m²но с максимална площ на проекта 1000 m² е необходимо заплащането на депозит в размер на  150 лв. без ДДС /Aрт.№ 67000013/, който след закупуване на цялото количество продукти се връща на клиента в пълния му размер.
  1. Заявката и заплащането на услугата Адаптация на растер се извършва при оторизиран дистрибутор на Semmelrock по Ваш избор от Вашия регион. Всички дистрибутори са публикувани на нашия уебсайт в сектор Търговци. Заявката за адаптация се приема само след платен депозит, потвърден от съответния дистрибутор, както и изпратени всички необходими документи (анкетна карта и актуална DWG подложка).
  2. При заявката се разработва само един вариант, при необходимост е възможна само една минимална промяна, след направена консултация с проектанта.
  3. При проявен интерес от страна на клиента за разработване и на други варианти на адаптацията, е необходимо заплащането на съответната сума съобразно размера на площта за всеки отделен вариант.
  4. Срокът за поръчка на избраните продукти след изпращане на адаптацията е 6 месеца, след изтичане на този срок депозит не се възстановява на клиента.

За да бъде възстановен депозита е необходимо да закупите цялото количество продукти заложени в проекта от същия дистрибутор при който е платена услугата, като при закупуване на продуктите е необходимо да предоставите на дистрибутора QR кодът получен с готовата Адаптация на растер.

Срокът за изготвяне на адаптацията е от 2 до 5 работни дни за площи до 150м² и от 5 до 10 работни дни за площи над 150м², но с максимална площ за разработване 1000 m². Срокът за изготвяне на Адаптацията на растера започва да тече след получаване на поръчката от дистрибутора и депозиране на съответната сума, за която ще Ви бъде издадена фактура от същия, както и коректно попълнена анкетна карта и актуална подложка в DWG формат. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изготвянето на адаптация в посочените срокове, клиентът ще бъде уведомен своевременно в писмена форма.

Повече информация можете да получите  като запазите час за консултация в нашата мострена градинa:

Търсене на дистрибутори