Пакет BASIC

Pastella настилка светло сив, антрацит
Pastella плочи, 60x40x5 cm, светло сив

Проектирай двора и градината с продукти на Semmelrock

Този пакет е подходящ за случаи в които разполагате с DWG подложка на терена, който искате да проектираме с продукти на Semmelrock. Тук на помощ идват нашите ландшафтни архитекти, които ще изготвят проекта с избраните настилки, така, както ще бъде изпълнен в последствие на терен. 

Пакет BASIC ще Ви даде възможност да получите адаптация на избран от Вас растер спрямо алейната мрежа, изцяло съобразен с размерите на алеите ии площадките. За това е необходимо всички сгради и придружаващи постройки, алеи, подходи, стъпала, площадки и др. елементи, с които трябва да се съобразим да бъдат коерктно нанесени предварително в изпратения от Вас файл, така че да не е необходимо да се правят каквито и да било корекции за адаптиране на реалната ситуация на терен.

Какво е необходимо да ни осигурите

Депозитна услуга

 • Aрхитектурна подложка в DWG формат с нанесени всички особености на имота – сгради и придружаващи постройки, алеи, подходи, стъпала, площадки и др. елементи, с които трябва да се съобразим и които желаете да бъдат разработени с дадени продукти и системни решения от нашето портфолио, без да е необходимо да се правят каквито и да било корекции за адаптиране на реалната ситуация на терен.
 • За този пакет има определени ограничения в избора на продукти. Пълният набор от продукти, може да видите в Общите условия на услугата.
 • Информация за избраните от Вас продукти и решения Semmelrock.

Какво ще получите:

Депозитна услуга

 • Един вариант на 2D черно-бял чертеж с нанесени всички продукти, без да правим промени по изпратената от Вас подложка;
 • Количествена сметка за избраните от вас продукти;
 • Трасировъчен чертеж и детайли за полагане и монтаж;

Цена и срок на изпълнение

Депозитна услуга

Услугата се предоставя чрез заплащането на депозит, който се възстановява на клиента при поръчка на вложените в проекта продукти.
 • за площи до 150м² - 115 лева без ДДС 
 • за площи над 150м², но с максимална площ за разработване 1000 m² - 170 лева без ДДС

Срок на изпълнение:

 • за площи до 150м² - от 2 до 5 работни дни 
 • за площи над 150м², но с максимална площ за разработване 1000 m² - и от 5 до 10 работни дни

Срокът за изготвяне на Адаптацията на растера започва да тече:

 1. след получаване на поръчката от дистрибутора и депозиране на съответната сума, за която ще Ви бъде издадена фактура от същия.
 2. след получаване на коректно попълнена анкетна карта и актуална подложка в DWG формат. 

При настъпване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изготвянето на адаптация в посочените срокове, клиентът ще бъде уведомен своевременно в писмена форма. 

При необходимост служител на Земелрок може да се свърже с Клиента по електронна поща за уточняване на детайлите на услугата. 

 

Колко варианти мога да получа?

Допълнителни условия

При заявката се разработва само един вариант, при необходимост е възможна само една минимална промяна, след направена консултация с проектанта. При проявен интерес от страна на клиента за разработване и на други варианти на адаптацията, е необходимо заплащането на съответната сума съобразно размера на площта за всеки отделен вариант.

Как да заявите проект?

Депозитна услуга

 • Заявката и заплащането на услугата Пакет BASIC се извършва при оторизиран дистрибутор на Semmelrock по Ваш избор от Вашия регион.
 •  Всички дистрибутори са публикувани на нашия уебсайт в сектор Точки на продажба
 • Заявката за адаптация се приема само след платен депозит, потвърден от съответния дистрибутор, както и изпратени всички необходими документи. 
 • Срокът за поръчка на избраните продукти след изпращане на готовата адаптация е 6 месеца.
 • След изтичане на този срок депозит не се възстановява на клиента.
 • За да бъде възстановен депозита е необходимо да закупите цялото количество продукти, заложени в проекта от същия дистрибутор, при който е платена услугата.
 • При закупуване на продуктите е необходимо да предоставите на дистрибутора QR кодът получен с готовата Адаптация на растер. 

Все още имате колебания и не може да изберете подходящия за Вас пакет?

В случай, че все още не може да изберете подходящ за Вашия проект пакет и имате нужда от консултация с нашите ландшафтни архитекти, може да ни посетите на място в  Мострената градина на Semmelrock. За целта е необходимо да запазите предварително час. Така, нашият ландшафтен архитект ще бъде на Ваше разположение, а Вие ще можете да зададете спокойно всички въпроси, които имате за продуктите или проекта. 

Мострена градина Semmelrock

Мострена градина Semmelrock

Социални мрежи

Точки на продажба