Continental 12 Снегозадържаща керемида - цвят теракота

За задържане на снега и предотвратяване на бързото му свличане. Разполагат се по схема според наклона и климатичната зона в която е разположен покрива.

Търсене на дистрибутори