Пародифузна мембрана FOL-Mono TD (75 m2),180 g/m2

Монолитна мембрана, осигуряваща дифузионно отвеждане на парата
Kontakt
Свържете се с нас

Търсене на дистрибутори