Четворник за фалцов капак - червен

Елемент за сигурна връзка при преход между билата на покрива. Използва се при точката на събиране между четири била/маии.

Може да се използва при керемиди Veneton 13, Twiston 9, Continental 9 и Continental 12.

Социални мрежи

Точки на продажба