Contiton 12 - вентилационна керемида - тъмнокафява

Предназначена да осигури вентилиране на пространството под керемидите, като отвежда водните пари от евентуален конденз, удължава експлоатационния срок на цялата покривна конструкция- вкл. греди, дървена обшивка и летви. Монтират се в горната част на покривния скат, като се препоръчва по 1 бр. вентилационна керемида на площ от 5 ÷ 10 кв.м.

Социални мрежи

Точки на продажба