Елемент за вентилация без гребен, 1 m - черен

За вентилация в зоната на стрехата и за защита срещу насекоми.

Материал: качествен PP, устойчив на ниски температури. Размери: височина 32 mm, дължина 1 m. Вентилационно сечение ≥ 200 cm2/m.

Социални мрежи

Точки на продажба