Летводържател, набивен 230 mm

Набивен летводържател с възможно регулиране на височината. Размери: 75/250, 30 mm.

Социални мрежи

Точки на продажба