Veneton 13 - крайна лява керемида - теракота антик

Използва се най- често при едноскатни и двускатни покриви, като се монтира като краен или начален елемент от всеки ред керемиди към страничната челна дъска. Повишава значително отводнителната способност и уязвимостта на покривната система в крайните зони. Придава завършен и хармоничен вид на покривната конструкция, спестява оформянето на крайните зони на покривните скатове с ламарина.

Социални мрежи

Точки на продажба