Veneton 13 - снегозадържаща керемида - теракота антик

Служи за равномерно разпределение на снежната маса по покривните скатове. Предотвратява опасността от свличане на голяма снежна маса от покрива и предизвикването на щети по преминаващи хора и запазване на целостта на отводнителната покривна система (улуци). Броят и разпределението на снегозадържащите керемиди зависи от наклона на покрива и географската зона.

Социални мрежи

Точки на продажба