Керемидата Continental 12 (Континентал Плюс) се използва за покриване на скатни покриви с минимален наклон 15°. Това е един от най-предпочитаните модел керемиди както за изпълнителите на покриви, така и за инвеститорите. Моделът е типичен представител на континенталния стил керемиди и се вписва много добре с всички стилове архитектура. Чрез двустранните дълбоки хоризонтални и странични фалцове се постига здраво и сигурно напасване.
  • Покривна ширина: 23 cm
  • Мин. наклон на покрива: 15°

Размери:
Размери:
272 x 445 (mm)
Покривна дължина:
Покривна дължина:
360 - 280 mm
Тегло:
Тегло:
3 kg/бр.
Бр. в палет:
Бр. в палет:
280

Социални мрежи

Точки на продажба